Gör din LIA-praktik hos RSNV

Vill du göra din LIA-praktik (lärande i arbete) hos oss på Räddningstjänsten Skåne Nordväst? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Under utbildningen Skydd mot olyckor besöker du en räddningstjänst vid två olika tillfällen. Det första perioden är två veckor lång och den tillbringar du dagtid hos oss. Då kommer du under den första veckan ta del av ett rikt smörgåsbord med allt som brandmannayrket har att erbjuda. Du får bekanta dig med vår organisation och utföra en mängd praktiska uppgifter som simning, klippa bil, höghöjdstest och rökdykning. Du får givetvis också en handledare som svarar på alla dina frågor och ser till att du trivs på bästa sätt.

Under den andra veckan får du följa en styrka i deras vardag med allt vad detta innebär. Du får dessutom besöka våra samtliga heltidsstationer.

Den andra LIA-perioden under termin 3 är på 15 veckor. Den har hos oss liknande upplägg som den första, men är betydligt mer omfattande och detaljerande. Under denna period kommer du att få en ännu djupare förståelse för och kunskap yrket som brandman. Under tio veckor följer du en och samma styrka. Du kommer aktivt delta i alla våra planerade övningar, delta i våra skarpa insatser så gott det går och naturligtvis även vara med på våra återkopplingar. Förutom att följa skiftet kommer du få följa räddningstjänsten på vårt Tillsynsarbete, detta då Tillsyn-A ingår i SMO-utbildningen. Där du bland annat kommer ta del av ett tillsynsbesök, få omsätta din kunskap som du fått i skolan och pröva den i verkligheten. Du kommer även få tid till dina studieuppgifter och vägledning kring vart du ska vända dig med dina frågor.

Intresserad? Frågor?

Du är varmt välkommen att höra av dig till

Christoffer Tornerhult christoffer.tornerhult@rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?