Sjukvårdsutbildningar

Hjärt- lungräddning på en övningsdocka

I Sverige drabbas ca 5000 människor årligen av plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever ca 500 stycken. Utöver detta skadas många människor varje dag i olika typer av olyckor runt om i Sverige.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst vill att fler människor skall ha kunskaper för att hjälpa andra som skadas till följd av sjukdomsfall och olyckor och på så sätt rädda liv.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?