Sjukvårdsutbildningar

Hjärt- lungräddning på en övningsdocka

I Sverige drabbas ca 5000 människor årligen av plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever ca 500 stycken. Utöver detta skadas många människor varje dag i olika typer av olyckor runt om i Sverige.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst vill att fler människor skall ha kunskaper för att hjälpa andra som skadas till följd av sjukdomsfall och olyckor och på så sätt rädda liv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?