RSNV-värn

RSNV-värn är en resurs som ska kunna stödja samhället vid kriser. Enheten är ny och håller på att byggas upp.

Vad gör RSNV-värn?

Enheterna kan nyttjas av medlemskommunerna inom RSNV vid samhällskriser. Exempel på händelser som kan bli aktuella är översvämningar, stormar, utrymningar eller andra kriser. Arbetsuppgifterna kan vara att bygga översvämningsskydd, utföra transporter med lätta fordon, handräckning, vägvisning m.m.
Enheterna kan sättas in för att stödja räddningstjänsten med till exempel bevakning av brandplatser, enklare släckuppdrag, enklare skogsbrandssläckning, transporter eller andra lättare uppdrag på eller i anslutning till en skadeplats.

Enheten i Helsingborg kan även sättas in för att stödja räddningstjänsten med till exempel depåfunktion.
RSNV-värn är en förstärkande resurs det vill säga det är inte en ”blåljus-enhet” vars avsikt är att snabbt komma på plats och göra förstainsatser.

Utlarmning och inställelse

Du håller ingen beredskap och inställer dig frivilligt om du kan när värnet kallas in. Ambitionen är att RSNV-värn ska kunna lämna den brandstation de tillhör inom 30 minuter efter larm.

Antal händelser

Då enheterna är nya är det svårt att säga hur ofta de kommer nyttjas. Det rör sig troligen om några gånger per år. Vid dessa tillfällen kommer RSNV-värn troligen vara insatta under lång tid.

Utrustning

Du som är med i värnet kommer att utrustas av RSNV med de skyddskläder som behövs. Enheten nyttjar primärt RSNV:s personbilar och lätta lastbilar. Personer med C-kort kan komma att få framföra vissa tyngre fordon.

Utbildning och övning

Grundutbildning av RSNV-värn sker kvällar och en lördag. Grundutbildningen är på cirka 16 timmar, plus viss tid för självstudier. Du kommer att utbildas i sjukvård, radiosignalering, hur en skadeplats fungerar, brandsläckning, rutiner på brandstationen, skogsbrand mm.
Därefter går du in i en årlig träning och övningscykel om cirka 16 timmar/år.

Ersättning

Efter godkänd grundutbildning utbetalas ett belopp om 2700 kr (före skatt).
Vid insatser och övning efter grundutbildning utbetalas ersättning enligt gällande löneavtal för deltidsbrandmän.

Vem kan söka?

För att kunna vara med i RSNV-värn behöver du…

  • Vara en lagspelare med engagemang och vilja att hjälpa samhället
  • Ha normal hälsa och kondition
  • Bo i någon av RSNV:s medlemskommuner (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv)
  • Ha B-körkort
  • Behärska svenska språket väl i tal och skrift

Meriterande är…

  • Sjukvårdsutbildning
  • C-körkort
  • MBU, Ungdomsbrandkår och räddningsgymnasium

Vi ser helst att du inte är engagerad i andra frivilligorganisationer eller anställd i någon organisation som också förväntas stödja samhället vid kriser. Risk finns att det uppstår konkurrens om personal vid kriser vilket vi vill undvika. Vi bedömer dock lämpligheten från fall till fall.

Vi ser gärna att du som vill vara med i ett RSNV-värn helst bor i anslutning till den aktuella kommunen.

Kontakt

Tommy Rydén, distriktschef tommy.ryden@rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?