Information till allmänheten gällande risker vid Invivo Trade AB Helsingborg

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. Invivo Trade AB omfattas av denna lag.

Lokalisering

Invivo Trade AB:s anläggning finns på fastigheten Härninge 5:3 i Ängelholms kommun. Gården är belägen i orten Spannarp.

Kort beskrivning av Invivo Trade AB

SVEA FIREWORKS grundades 1993 i Sverige och är idag Skandinaviens största och ledande importör av fyrverkerier med drygt 600 återförsäljare i Sverige och Norge.

Svea’s sortiment sträcker sig från fontäner till bombtårtor i olika storlekar avsedda till både konsument och till arrangörer, men också mindre artiklar såsom konstbomber och Air bombs.

Kemikalier och risker

SVEA FIREWORKS har av miljöskäl ersatt allt bly med vismutoxid i samtliga fyrverkeriprodukter. Huvuddrivkraften i alla fyrverkeriartiklar är svartkrut, rent eller i blandning med andra kemikalier. Färgerna i fyrverkerierna skapas genom utfällning av metallsalter. Den som vill veta mer om fyrverkeriers miljöpåverkan hänvisas till kompendiet ”Fyrverkerier och miljön”, som finns att ladda ner på www.sveafireworks.com

Riskerna med svartkrut är explosion. Fyrverkerierna är emballerade i specialkartonger som förhindrar att explosion ska uppstå vid yttre brand. Fyrverkerierna förvaras i en godkänd bunker. Om en explosion skulle ske i lagret är grannar informerade om risken och hur dom ska agera.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). I området kring Spannarp finns inget utomhusvarningssystem, men du kan få ett SMS till din mobiltelefon. SMS kan skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka. Om du får ett VMA meddelande innebär det att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförs av Länsstyrelsen i Skåne. Tidpunkt för senaste tillsyn hittar du på Seveso-lagen | Företag | Länsstyrelsen Skåne

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område hittar du på rsnv.se. Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?