Orosanmälan

Här kan du skicka in en orosanmälan till räddningstjänsten om du har uppmärksammat att en person har riskbeteenden kopplade till brand. Vi kommer därefter att ta kontakt med dig, för att ge råd om förebyggande åtgärder, eller lämna informationen vidare till socialförvaltningen i kommunen för vidare hantering.

I länken nedan kommer ni till en E-tjänst från Helsingborgs stad men anmälan gäller även för våra andra medlemskommuner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?